logo

Ansatte

maria

Maria Myhr Haugnes

30 år / Styrer og pedagogisk leder

Maria har vokst opp på Jåddåren og var med på å starte Jåddåren gårdsbarnehage i desember 2011 på hjemgården Heltuv. Hun er utdannet førskolelærer på Dronning Mauds Minne i Trondheim, med fordypning innen musikk, forming og drama og har i ettertid tatt videreutdanning innen Spesialpedagogikk 1 og 2, Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen, Økonomistyring i barnehageledelse, Kostholdsveileder, Barn i risiko og Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. Maria er også utdannet innen turn og barneidrett og har jobbet som turntrener i Beitstad turn, sitter som ungdomskontakt i Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets, er glad i all slags håndarbeid og spiller gitar. Maria jobber i tillegg på PPT på Steinkjer, og går nå siste året på Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, på Dronning mauds minne i Trondheim.

ona

Ona Margrethe Myhr Haugnes

54 år / Barne- og Ungdomsarbeider

Ona bor på Jåddåren, men har vokst opp på Steinkjer. Hun er utdannet aktivitør og har i mange år jobbet på sykehjem, eldresenter og dagsenter for demente. Hun liker å gå på ski med barna, er kreativ og setter gjerne i gang med formingsaktiviteter sammen med barna. Ona er en av eierne i Jåddåren gårdsbarnehage og er gift med Tor. Hun har 3 store barn, Maria som er styrer i barnehagen, Lornts som er utdannet tømrer og Johanna som er student. Ona har deltatt i prosjektet «Fagbrev på jobb» og er ferdig utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

vigdis

Vigdis Finstad

54 år / Barne- og Ungdomsarbeider

Vigdis bor på Jåddåren sammen med sin mann, men har vokst opp i Ogndalen. Hun har en sønn som jobber som tømrer. Hun har i mange år jobbet på skobutikk, men valgte til slutt barnehagelivet. Vigdis har tidligere jobbet i en familiebarnehage og har lang erfaring innen arbeid med barn. Hun har stålkontroll over rutiner og får dagen til å gå opp til det beste for både store og små. Hun er også glad i å være ute og tar ofte med barna på skiturer rundt i nærmiljøet om vinteren. Vigdis har deltatt i prosjektet «Fagbrev på jobb» og er ferdig utdannet Barne- og ungdomsarbeider.

Kjersti Våg

28 år / vikariat som pedagogisk leder

Kjersti er oppvokst på Snåsa, men bor nå på Steinkjer med samboer Jørgen. Har tatt utdanninga si som førskolelærer på Dronning Maud i Trondheim og et år på psykologi ved NTNU. Liker godt musikk, dyr og det å være ute og på tur. Syns også det er stas å få være i leken sammen med barna!

elen

Ellen Anna Skjetne

29 år / Pedagogisk leder

Ellen Anna har også vokst opp på Jåddåren. Hun er utdannet førskolelærer på Dronning Mauds Minne og har fordypning innen IKT i barnehagen og videreutdanning innen læringsmiljø og pedagogisk ledelse. Hun bor på Steinkjer med sin mann og to døtre. Ellen Anna jobber som pedagogisk leder i 80 % stilling. Hun har i tillegg utdanning innen turn og barneidrett, og har jobbet i flere år som turntrener for Beitstad turn.  På barnehagen har hun blant annet ansvar for pedagogiske aktiviteter for alle barn.

SONY DSC

Tor Haugnes

63 år / Vaktmester og supervikar

Tor har vokst opp på gården Heltuv, som han nå driver sammen med Ona. Han har bygd barnehagen selv og har ansvar for alt av vedlikehold på bygg og utemiljø. Han er vår vaktmester, vår super-vikar og det mannlige forbildet for barna i barnehagen. Vi hører det på barnas latter og gledeshyl at Tor er kommet inn i barnehagen lenge før vi ser han og han følges av en rekke barn når han gjør arbeid i barnehagen, eller når han bare kommer innom for å se hvordan vi har det. Han er også god å ha på tur og kjører både skuter og traktor – til barnas store glede.